ภาษาไทย

▼Click the picture to watch video▼

泰5อาหยากับโต้โต่ใช้อาวุธวิเศษของเสี่ยวเชี๊ยงคุนเข้าสู่โลกเสมือนจริง,พวกเขาใจคิดอย่างเป็นแมลงกับสัตว์,ให้รู้ว่าทุกชีวิตมีความสุข,2คนเพราะว่าอยู่ข้างในทะเลาะวิวาทค่อยๆลืมความสงจำ,เกือบกลับไม่มาโลกจริง•นิทานบอกให้เด็ก,พี่น้องต้องให้อภัยกันต้องความสามัคคี,ก็คือลูกที่กตัญญู•